articleimage

Elever og lærere ved Misvær skole

Her er Misvær skole...

Vi er en fådelt, kombinert barne- og ungdomsskole med 10 trinn, et elevtall på 56 og med 16 ansatte.

Misvær skole er lokalisert i et historisk kulturlandskap, midt mellom hav og fjell, innerst i Misværfjorden, ved Kulturvegen 812, på dørterskelen til Saltfjellet og Svartisen Nasjonalpark. og hvor du finner noen av de eldste trehusene i hele Nord-Norge.

Skolen ser på sine omgivelser som viktige læringsarenaer, som benyttes på alle trinn til alle årstider. Her er fredete gårdsanlegg, klynge-tun, bygninger og kulturminner av norrøn og samisk opphav, og her er et mangfold av alle de naturtyper landsdelen kan by på.

Misvær skole er en relativt ny og moderne skole, som ble påbegynt i 2005, i forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Bodø og Skjerstad, og bygget på tomten av den gamle skolen fra 1954. Ny-skolen ble tatt i bruk våren 2006, og har alt av moderne, digitale læremidler tilgjengelig i alle klasserom, på alle trinn.

Vårt fortrinn er at vi er en relativt liten skole, som i stor grad driver aldersblandet opplæring, og hvor hovedmålet er at alle elever skal oppleve undring, mestring og begeistring i sitt læringsarbeid, basert på grunnleggende ferdigheter, og i alle fag.
Enhetsleder/ rektor er Jens Ole Engelien

 

Beredskapsteam mot mobbing
 

Nullmobbing

 

Visma flyt skole